พุยพุย

วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557


กิจกรรมเก็บชั่วโมง
เป็นกิจกรรมที่นักศึกษาต้องเข้าไปอยู่กับน้องๆ ให้ครบ 20 ชั่วโมง/เทอม 


กิจกรรมปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล

ปีนเขาเข้าถ้ำเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาปี 1 ต้องเข้าร่วมทุกคน
กิจกรรมปั่นจักรยาน

เป็นกิจกรรมรายวิชา กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ